سلام دوستان من سرپرستی یه توله نر زرمن روبه عهده گرفتم ولی خیلی احساس تنهایی میکنه واقعا احتیاج داره ککککککککککککککککککککککککک کممممممممممممممممممکککککک کککککککککککککککککککک0918349470 9