دیده بان حقوق حیوانات: عکاسی از نیش ماری از نژاد استوایی جان سالم بدر برد.

به گزارش روزگار نو، مارک لایتا که حرفه اش عکاسی از حیات وحش است در حالی که سرگرم عکاسی بود، متوجه نیش مار بر پای خود نشد و بعدا از عکس های خود متوجه این اتفاق گشت. البته نیش این مار خالی از زهر بوده؛ وگرنه زهر این گونه مارها صد در صد کشنده است.

این عکاس در حال عکاسی برای پروژه ای است به نام «مار» با هدف جلب توجه به گونه های در حال انقراض این حیوان.http://arw.ir/?p=32638