سنگ 'یشم' زیبا و بسیار کمیاب

رونمایی از یک سنگ 'یشم' زیبا و بسیار کمیاب که توسط استادکاران تزئین شده است- نمایشگاهی در شن یانگ، چین






http://www.shahrekhabar.com/news/pic...88%DB%8C%D8%B1