دیده بان حقوق حیوانات: همایش حقوق حیوانات و حیوان آزاری که قرار بود به مناسبت بیستم شهریورماه، روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات برگزار شود لغو شد.به دنبال لغو انواع مراسم شام، افطاری، عصرانه و میتینگ های سازمان های مردم نهاد (NGO ها) و تخصیص بودجه مرتبط برای امداد رسانی به هموطنان زلزله زده شمال غرب، دیده بان حقوق حیوانات در تصمیمی جمعی همایش روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات را که قرار بود همزمان با کنسرت گروه خورشید سیاه برگزار شود لغو و هزینه امور مربوطه را صرف کمک به هموطنان زلزله زده خواهد کرد.لازم به ذکر است که این هزینه، به صورت کامل توسط دست اندرکاران دیده بان تامین شده بود و به صورت کامل از هزینه فروش دستبندهای نارنجی مجزاست. با توجه به اینکه خریداران دستبند، هزینه مربوطه را به نیت «کمک مستقیم به حیوانات» پرداخته اند، تغییر این نیت ممکن نیست و مبلغ مورد اشاره طبق تعهد و اعلام اولیه صرف یاری رسانی به حیوانات خواهد شد.بدینوسیله از عزیزان مدعو همایش عذرخواهی می کنیم و تلاش خواهیم کرد مراسمی حداقلی همزمان با کنسرت گروه خورشید سیاه برگزار شود.و مقالات همایش در فرصت مناسب تری ارایه یا منتشر شوند.

http://arw.ir/?p=34556