جسد یک نهنگ کوهان دار مرده در ساحل نیوپورت در سیدنی استرالیا
روز چهارم رقابت های المپیک

یک کشاورز چینی دو بچه خرس را در خانه خود نگه می داردمسابقه “دو” خوک ها در کالیفرنیا آمریکازنبوردار چینی بدن خود را با زنبور می پوشاندشستشوی اسب در رودخانه ای در حومه لاهوربه جان هم انداختن خروس ها در تایلندهجوم زنبورها به بال یک هواپیمای مسافری در فرودگاه سنپترزبورگجسد دومین نهنگی که در هفته گذشته در یک ساحل پیدا شده. اولین نهنگ هفته گذشته در ساحلی در استرالیا پیدا شده و اکنون آب جسد یک نهنگ دیگر را به ساحلی در اندونزی رسانده.http://arw.ir/?p=32249