دیده بان حقوق حیوانات: توسط مامورین یگان حفاظت استان چهارمحال و بختیاری انجام شد: بازگشت هفت قطعه سهره به دامان طبیعت در منطقه حفاظت شده جنگلی هلن هفت قطعه سهره در منطقه حفاظت شده جنگلی هلن رها سازی شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با حضور مدیرکل و مامورین یگان حفاظت منطقه حفاظت شده جنگلی هلن هفت قطعه سهره آزاد شد.
این پرندگان با دستور مراجع قضایی و درپی دستگیری و تحویل متخلفین به این مراجع انجام شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گویی اظهار داشت: در هفته ای که گذشت چند گروه متخلف شکار و صید غیرمجاز در مناطق مختلف استان دستگیر و به همراه ادوات شکار و صید تحویل مقامات صالح قضایی شدند.
وی گفت:این متخلفان در مناطق حفاظت شده شیدا، هلن و قیصری توسط مامورین یگان حفاظت شناسایی شده بودند.
سهره یا فنچ پرنده ای است کوچک، با منقار سخت، دانه خوار و اجتماعی که عمدتاً در مناطق جنگلی تولید مثل می کند. سهره در ایران گونه های مختلفی دارد، مانند جنگلی، سرسیاه، پیشانی سرخ، سبز، زرد، معمولی، کوهی، بال سرخ برابر قانون مبلغ ضررو زیان این پرنده ۱۲۰ هزار ریال تعیین شده است.

http://arw.ir/?p=32423