من در کوچه گربه های زخمیه زیادی را پیدا میکنم برای آن ها غذا میریزم ولی آن ها کمتر میشوند میدونی چرا؟


چون روز به روز مردم اونا رو اذیت میکنن من شخصا یه بار جسد گربه ی زیبایی را در خونمون پیدا کردم و انقدر گریه کردم ازتون میخوام کمک اونا کنید من همین الان رفتم و بهشون غذا دادم