دیده بان حقوق حیوانات: دوربین های تله ای برای شکار تصاویر پلنگ در پارک ملی کلاه **** نصب شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان اصفهان، کارشناسان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با مشاهده لاشه حیوانات شکار شده توسط پلنگ در محدوده یکی از آبشخورهای پارک ملی کلاه ****، جهت مستند سازی و تهیه تصاویر این گربه‌سان نسبت به نصب دوربین های تله ای در محدوده مورد نظر اقدام کردند.
به گزارش دریافتی از کارشناسان محیط طبیعی این اداره کل وجود این گربه سان بزرگ که از گوشت خواران شب شکار به شمار می‌آید ضمن کنترل جمعیت چهارپایانی مانند بزکوهی و قوچ، با ایجاد تحرک و جنب و جوش بین حیوانات باعث ارتقاء شاخصهای سلامت در بین وحوش خواهد شد.

http://arw.ir/?p=33495