پایکا از جوندگان کوچک جثه ی ایران است که بیشتر در مناطق کوهستانی و صخره ای زندگی می کند.این پستاندار کوچک تونل های محل زندگی خود را در خاک های خشک حفر می کند.پایکا ها به جمع اوری علوفه وخشک کردن ان ها بسیار علاقه دارند.

نام فارسی:پایکا
نام انگلیسی:afghan(rufescent) pika
نام علمی:ochotona rufescens
خانواده:پایکاها
جمعیت:نامعلوم


پراکنش:در اسیای میانه و ایران،در استان هایی مانند خراسان شمالی،خراسان رضوی،خراسان جنوبی،کرمان،اصفهان،کردستا ن،تهران وسمنان پراکنده است.

زیستگاه:پایکا ها در مناطق کوهستانی،مناطق صخره ای شیب دار و خاک های خشک زندگی می کنند.

اندازه:طول بدن 150 تا 180 میلی متر طول پا 29 تا 34 میلی متر و وزن ان 500 گرم است.

ریخت شناسی:شباهت ظاهری بسیار زیادی به موش های بزرگ دارد. دم ندارد و اندازه ی دست ها و پاهایش تقریبا یکی است.رنگ بدنش متناسب با محیط زندگی،از خاکستری تیره تا قرمز روشن،تغییر می کند.

رژیم غذایی:پایکا ها بیشتر از برگ و شاخه ی گیاهان تغذیه می کند.

زاد اوری:پایکای ماده چند بار در سال بچه می زاید.

وضع حفاظتی:این گونه در ایران جمعیت زیادی دارد.

منبع:فرهنگ نامه ی حیات وحش ایران