تشی بزرگترین جونده ی ایران است.بسیاری،این جونده را با خارپشت اشتباه می گیرند.تشی حیوانی شبگرد است و به خوردن پیاز و ریشه ی گیاهان علاقه ی زیادی دارد.

نام فارسی:تشی
نام انگلیسی:lndian crested porcupino
نام علمی:hystrix indica
خانواده:تشی ها
جمعیت:نامعلوم


پراکنش:در سراسر قاره اسیا پراکنده است.در ایران به جز اذر بایجان غربی،در همه ی استان ها زندگی می کند.

زیستگاه:تشی در همه ی زیستگاه ها شاملمناطق جنگلی،کوهستانی و بیابانی زندگی می کند و در مناطق کوهستانی،بیشتر از مناطق بیابانی دیده شده است.

اندازه:طول بدن این جانور 70 تا 90 سانتی متر،طول دم 8 تا 10 سانتی متر،طول خار ها 18 تا 35 سانتی متر و وذن ان 11 تا 25 کیلوگرم است.

رژیم غذایی:این جانور همه ی قسمت های گیاهان و استخوان و شاخ حیوانات را می خورد.

زاد اوری:تشی ماده در فصل بهار تا پاییز بچه می زاید.

وضع حفاظتی:در ایران جمعیت نسبتا زیادی دارد و خطری نسل ان را تهدید نمی کند.

تشی بزرگترین جونده ی ایران است.این جانور با وجود جثه ی بزرگش بسیار محتاط است و فقط شب ها به فعالیت می پردازد.

نام های متفاوت:این حیوان در مناطق گوناگون ایران،نام های متفاوتی دارد،در شمال ایران تشی،در اصفهان چوله،و از یزد تا جنوب ایران سیخور نامیده می شود.نام های دیگر ان هم عبارت اند از کوله تیغ نه،سیکور،اقلی کرفی،اوخ اتان و سوچر


منبع:فرهنگ نامه ی حیات وحش ایران