خارپشت ایرانی یکی از 4 نوع خارپشتی است که در ایران زندگی می کند.بدن این خارپشت،مانند همه ی خارپشت ها از خار های ریزی پوشیده شده است و سیاه رنگ به نظر میرسد.خارپشت ها در برابر سم مارها،مقاومت زیادی دارند.

نام فارسی:خارپشت ایرانی(برانت)
نام انگلیسی:brandts hedgehog
نام علمی:paraechinus hipomelas
خانواده:خارپشت ها
جمعیت:نامعلوم

پراکنش:در جنوب و جنوب غربی اسیا و در ایران در اغلب شهرستان ها به جز،مناطق شمالی و شمال غربی،پراکنده است.

زیستگاه:خارپشت ایرانی در بوته زار ها،زمین های کشاورزی و باغ ها زندگی می کند.

اندازه:طول بدن این پستلندار در حدود 21 تا 29 سانتی متر و طول دم ان در حدود 1 تا 4 سانتی متر است.وزن بدن خارپشت ایرانی به 400 تا 700 گرم می رسد.

رژیم غذایی:خار پشت ایرانی اغلب از میوه ها،حشره ها و بی مهرگان وگاهی از موش،مارمولک و مار تغذیه میکند.

زاداوری:خارپشت ماده از اوایل بهار تا اخر تابستان،بچه می زاید.

وضع حفاظتی:در ایران درباره وضع جمعیت این گونه،نگرانی وجود ندارد.

خارپشت در باور کهن
خارپشت نماد مادر کبیر است و در دین زرتشت،دشمن مار و مور (از جانوران زیان رسان)معرفی می شود اما در دین مسیح،شر به پا کن و دزد تاک های انگور است.این جانور نماد پرتو نور است و در برخی فرهنگ ها،ان را پدیده اورنده ی اتش می دانند.


برگرفته از فرهنگ نامه ی حیات وحش ایران