الساندرو کایتنر، این نمای جالب را از شیر دریایی (یکی از پستانداران آبزی در خطر انقراض) در سواحل استرالیا گرفته و برای نشنال‌جئوگرافیک ارسال کرده است.منبع:خبر آنلاین