آیا هشت پای پیشگوی جام جهانی را به یاد دارید؟همان حیوان به ظاهر پیشگویی که برای بردهای تیم فوتبال از او کمک می گرفتند و انصافا هم همه پیشگویی های او درست از آب درآمدند!

به گزارش روزگارنو، بعد از این واقعه محیر الوقوع افرادی در سراسر دنیا تصمیم گرفتند تا برای سال 2012 و المپیک لندن حیواناتی را تحت تربیت خود درآورند و از این طریق برد یا باخت تیم محبوبشان را پیش بینی کنند.

برخی از این حیوانات باهوش نیز بسیار گمنام بوده و حتی در سالهای قبل از اختاپوس مشهور،پیش گویی کرده اند!

یکی از رسانه های خبری برخی از این حیوانات دست آموز و غیب گو را معرفی کرده است :باز هم آلمان؛

آلمانیها پس از تجربه موفق در زمینه تربیت اختاپوس جام جهانی در سال 2010،اما اینبار با سموری در صحنه هستند.یک تیم پژوهشی در آلمان این سمور را از 1 سال و نیم پیش تحت تربیت خود قرار داده و مربیان سمور پیشگو معتقدند که تلاششان بی ثمر نبوده و او اکنون نیز حرکات عجیب و باورنکردنی از خود بروز می دهد.
فیل پیشگو؛
نلی نام این فیل تربیت شده است که او نیز در آلمان بوده و برای یکی از مسابقات حساس میان آلمان و پرتغال با ضربه زدن توپ و برخورد آن به پرتغال در واقع ابراز کرد که پرتغال از آلمان گل می خورد و در نهایت آلمان پیروز میدان است و جالب اینکه نتیجه دقیقا درست از آب درآمد.Citta نیز فیل پیشگوی دیگری است که در کراکوف لهستان نگهداری می شود و در سال 2004 پیش بینی وی درست از آب درآمد و در نبرد یونان و لهستان،نتیجه به نفع یونان تمام شد.

این خوک نیز با پرتاب گلوله برفی می تواند برنده و بازنده هر بازی را پیش بینی کند.او اکنون در اوکراین به سر می برد.
همچنین این موش خرمایی نیز تبحر خاصی در امر پیشگویی دارد و زمانی باعث شگفتی همگان شده است.او نیز در اوکراین نگه داری می شود.
یک کشاورز آلمانی که در دوسلدورف آلمان زندگی می کند نیز معتقد است که گاو او می تواند امور مهمی را پیش بینی کند.او اظهار می کند که گاوش یک حیوان خارق العاده بوده و روزی فرا خواهد رسید که گاو او موجب تعجب همگان می شود.
این اسب غیبگو نیز هم اکنون به نیابت از هشت پا قرار است در مسابقات المپیک لندن 2012 شرکت کند و با پیشگویی های خود ،اذهان عمومی را معطوف خود کند.

باید نشست و دید در نهایت این ماجرا به کجا می انجامد؟!


http://www.rouzegareno.ir/