شاید بسیاری بر این گمان باشند که فقط انسان ها روزهایی از سال را از غذا خوردن پرهیز می کنند؛ اما تحقیقات خلاف این را اثبات کرده است.

به گزارش روزگار نو، به نقل از «مکتوب»، نحوه پرهیز برخی از حیوانات از غذا خوردن بدین قرار است:
پادشاه جنگل برای خلاص شدن از شر اسید اوریک که برای بدن او مضر است، یک روز در هفته را از خوردن امساک می کند:

سفر ماهی قزل آلا برای بازگشت به زادبومش برای تخم گذاری گاهی به 1400 کیلومتر هم می رسد. این طی مسیر ممکن است به 16 هفته هم برسد. به محض ورود به آب های شیرین، این ماهی از خودن می پرهیزد. سبب این کار حفظ چابکی و سبکی برای زودتر طی کردن مسیر است:

با فرا رسین ماه اکتبر، برف آمریکای شمالی را فرا می گیرد. خرس سیاه بین 3 تا 5 ماه را از خوردن تن می زند و ضربان قلبش از 40-50 در هر دقیقه به 8 ضربه می رسد:تمساح، برای گریز از گرما، در فصل تابستان، جایی را حفر می کند و خود را در آن دفن می کند. در این شرایط، نبضش فقط دو بار می زند که نمیرد. تمساح، در این مدت، از چربی های ذخیره شده بدنش استفاده می کند. باران که باریدن گرفت، تمساح از حفره بیرون می آید و 6 ماه به ذخیره کردن چربی می پردازد:

سنجاب قطبی، تا فصل زمستان، مقدار زیادی غذا می خورد تا آماده رفتن به لانه زیر زمینی خود شود. این فصل را این حیوان در حالتی شبیه کما طی می کند؛ بدون جنبش. البته برای نرسیدن صدمه به مغزش و نمردن گاهی انگشتانش تکانی می خورد:

گرمای تابستان و خشکسالی از دشمنان اصلی پروانه است که طول تابستان را به سایه ها پناه می برد و 4 ماه از خودن می پرهیزد. در این مدت اگر کسی بترساندش و از خواب بپرد، با از دست دادن بخشی از انرژی، ممکن است بمیرد و به فصل پاییز و تخم ریزی نرسد:گونه های جانوری کوچک از جوندگان، مانند سنجاب، در دمای کمتر از 15 درجه زیر صفر، می توانند با رفتن به لانه هایی در زیر زمین، از پاییز و زمستان خود را به بهار برسانند و زنده بمانند. در این مدت از خوردن خبری نیست و سوخت و ساز بدنشان متوقف می شود:www.rouzegareno.ir/