گل مریم :
نام علمی : Polianthe

گل مریم Polianthes كه فقط یك قسم از آن كاشته میشود جنسی از تیره سوسنیهاست .
گل مریم باغی P. tuberosa گیاه پیازی با برگهای كوتاه و ساقه های بلند كه تا یك متر قد میكشد و منتهی به یك خوشه گل سفید با عطری تند و مطبوع میگردد .
از این قسم جور پُرپَری هم وجود دارد كه بنام مروارید T. la perle معروف است .


گل مریم Polianthes را در زمین و كلدان هر دو میتوان كاشت ، در مناطق سرد كه زمستان طولانی است چون پیاز گل مریم Polianthes خراب میشود بهتر است آنها را در گلدان بكارند .
روش كاشت :
برای كاشتن گل مریم Polianthes در گلدان باید پیازهائی كه گل نداده جدا كرده آنها را در گلدان مملو از خاك تازه سیاه مخلوط با خاك برگ كاشته در گلخانه سرد یا اطاق بدون اینكه گلدانها را آبیاری كنند تا اواسط اسفند نگاهداری نمایند ، از آن به بعد كم كم شروع به آب دادن گلدانها میكنند و پس از آنكه مطمئن شدند دیگر در هوای آزاد یخبندان نمیشود گلدانها را بیرون آورده جای آفتاب رو بچینند ، معمولا گل مریم Polianthes از شهریور تا مهرماه گل میدهد و ممكن است گاهی زودتر هم باز شود ،


تكثیر:

برای زیاد كردن گل مریم Polianthes پیازهای ( سوخها ی) كوچك را موقع استراحت گیاه جدا كرده میكارند.
http://shabnamak.*********.com/post/732