گل ثعلب میمونى :نام علمی : Orchis simiaثعلب میمونى گیاهى است علفى چندساله و غده دار به ارتفاع 45 سانتى متر با برگ هاى مستطیلى درخشان و گل هایى به رنگ سرخ بنفش به تعداد زیاد. كاسبرگ ها و گلبرگ ها با هم به شكل كلاهخود درآمده اند و گلبرگ لابل از كاسبرگ هم بلندتر است.

این گلبرگ در قاعده به بخش هاى جانبى نوارى و یك بخش میانى تقسیم مى شود كه قسمت میانى خود به دو شاخه دورشونده كه رو به بالا خمیده اند ختم مى شود. بین این دو شاخه دندانه كوچكى به چشم مى خورد.

شكل خاص گلبرگ لابل با گلبرگ ها و كاسبرگ هاى كلاهخودمانند به این گل ظاهرى شبیه به میمون داده است. این گل در دامنه هاى آهكى، در میان بوته زارها و درختان پربرگ تا ارتفاع 1300 مترى در نواحى شمالى، شمال غرب و غرب ایران مى روید.http://shabnamak.*********.com/post/742