یک گرگ نوجوان درشت‌اندام (سفیدرنگ) در حال مبارزه با نر آلفا (خاکستری) برای ریاست بر گله گرگ‌هاست. هرچند این گرگ مدعی نبرد سختی انجام داد، اما گرگ آلفا توانست بار دیگر پیروز شود و رییس باقی بماند.این عکس را سزار آریستیگویتا برای نشنال‌جئوگرافیک ارسال کرده
منبع:خبر آنلاین