حکیم مهر - سازمان دامپزشکی کشور در اقدامی جالب ، تعدادی از عکسهای قدیمی مرتبط با فعالیت دامپزشکان را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نموده که جهت ملاحظه و استفاده عموم بینندگان محترم تقدیم می گردد :
http://www.hakimemehr.ir/news/show_detail.asp?id=2449