دیده بان حقوق حیوانات: گروه متخصصین گربه سانان که مجموعه ای از ده ها کارشناس و متخصص در زمینه گربه سانان از سرتاسر دنیا در آن عضویت دارند، در آخرین شماره نشریه خود با نام Cat News از یکی از تصاویر گرفته شده از پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت بافق یزد به عنوان تصویر روی جلد استفاده نمود. این تصویر طی برنامه دوربین گذاری برای برآورد جمعیت پلنگ ایرانی و یوزپلنگ آسیایی که زمستان سال گذشته توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره کل حفاظت محیط زیست یزد با همکاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و مؤسسه پانترا توسط دوربین تله ای گرفته شده و مربوط به یکی از ۱۱ پلنگی است که در این منطقه شناسایی شده بود. گروه متخصصین گربه سانان زیرنظر اتحادیه جهانی حفاظت IUCN فعالیت می نماید.
به گزارش انجمن یوزپلنگ ایرانی منطقه حفاظت شده بافق یزد یکی از مهمترین زیستگاه های یوز و پلنگ در مرکز ایران می باشد که از اواسط سال گذشته، به دلیل احداث جاده ای از میان آن، به شدت درمعرض تهدید می باشد. با این حال، تلاشهای جمعی سازمانهای دولتی و غیردولتی در برابر این درخواست همچنان موفق نبوده و تا این لحظه جاده تا مرحله بهسازی کامل پیش رفته و هم اکنون رایزنی ها برای اسفالت نمودن این جاده در جریان می باشد.

http://arw.ir/?p=30669