جام جم آنلاين: يك صدف بسيار بزرگ كه عمر آن به 145 ميليون سال مي رسد بزرگترين مرواريد جهان را در دل خود پنهان كرده است.

به گزارش روز جمعه جام جم آنلاين به نقل از ون مينوت فرانس، كشف بزرگترين مرواريد جهان بسيار مهيج است اما دانشمندان بريتانيايي حاضر به گشودن فسيل صدف كه اين مرواريد را در دل خود پنهان كرده نيستند.

دانشمندان بلو ريف آكواريوم پرتسموث انگلستان ترجيح مي دهند اين صدف 145 ميليون ساله كه 10 برابر بزرگتر از صدف هاي عادي است دست نخورده باقي بماند، به‌رغم اينكه تصاويرmri آن نشان مي دهند يك مرواريد به بزرگي يك توپ گلف در درون شكم آن است.
به گفته كارشناسان جواهر، مرواريدي به بزرگي يك توپ گلف دو برابر بزرگتر از مرواريدي است كه هم اكنون ركورد بزرگترين مرواريد جهان را در اختيار دارد. براي اين مرواريد به دشواري بتوان قيمتي تعيين كرد.

اما بلو ريف آكواريوم پرتسموث انگلستان به دليل ارزش علمي صدف حاضر به نابودي آن نيست. بر اساس حلقه هاي رشد كه روي پوسته آن مشاهده مي شود صدف 200 سال عمركرده و سپس مرده است. اما اخيرا اين صدف فسيل شده در تور ماهيگيران گرفتار شد.
يك دانشمند بلو ريف آكواريوم پرتسموث تاييد مي كند: هنگامي كه ماهيگيران به بندر بازگشتند تصور مي كردند كه صدف زنده است اما پس از تميز كردن پوسته آن متوجه شدند كه صدف تبديل به فسيل شده و مانند يك تكه سنگ است.

بلو ريف آكواريوم پرتسموث فسيل صدف ارزشمند را از ماهيگيران خريداري كرده است و بنا به تصميم دانشمندان گنجي كه در زير پوسته آن پنهان است در همان جا باقي خواهد ماند

منبع:جام جم