سلام.از اونجایی که پیش من چند تا گربه شیرده هست تصمیم گرفتم اگر کسی بچه گربه ی خیلی کوچیک شیرخوار پیدا کرد و ترجیحا دکتر معاینش کرده باشه رو تا وقتی به غذا خوردن بیافته موقت نگه دارم