رسانه هاي رسمي چين اعلام كردند كه پيرترين پانداي جهان در سن 34 سالگي در يكي از باغوحشهاي اين كشور درگذشت.
به گزارش سرويس «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اعلام رسانههاي رسمي چين، «مينگ مينگ» كه پاندايي با 34 سال سن بود، به دليل كهولت سن در باغوحش استان «گوآنگ دونگ» درگذشت. اين پانداي زيبا و عظيمالجثه لقب پيرترين پانداي جهان را داشت.
به گزارش ايسنا، مركز حمايت و حفاظت از پانداهاي چين هم در اينباره به خبرگزاري آسوشيتدپرس خاطرنشان كرد كه اين پاندا در هفتم مه در گذشته است، اما اين موضوع تاكنون به رسانهها اعلام نشده بود و علت آن هنوز هم مشخص نشده است.
همچنين روزنامه گلوبال نيز نوشت كه ميانگين سني يك پانداي بالغ تنها 15 سال است و در برخي از موارد هم به 22 سال ميرسد. علاوه بر اين، اين حيوانات در معرض خطر انقراض قرار داشته و تنها يكهزار و 600 مورد از آنها در حياتوحش زندگي ميكنند كه بيش از 300 مورد فقط در چين هستند. همچنين چين در اكثر موارد اين حيوانات را به ساير باغوحشهاي جهان قرض ميدهد تا در معرض عموم قرار بگيرند.