کوالاها، کیسه دارانی شبیه به خرس های کوچک و چاق هستند. آن ها در شرق و جنوب شرقی استرالیا زندگی می کنند و حیوانات کم تحرکی هستند. کوالاها به آرامی از شاخه ی درختان بالا می روند و خیلی کم روی زمین دیده می شوند. تنها غذای آن ها برگ های درخت اُکالیپتوس است. صید، توسط شکارچیان و آتش سوزی های جنگل، تعداد آن ها را بسیار کاهش داده و آن ها مجبور به زندگی در کنار برکه ها شده اند.
در حالی که کوالاها از درختان بالا می روند، نوزاد آن ها خود را محکم به پشت مادر می چسباند.


http://zahramodiri.******.com/88014.aspx.......نويسنده زهرا