موش های کور، بیشتر عمر خود را در زیر زمین به سر می برند. چشم های آن ها تقریباً نابیناست، اما دارای حس شنوایی و بویایی بسیار قوی برای یافتن غذا هستند. آن ها دارای پوزه های باریک و پاهای پنجه دار بسیار قوی هستند و از آن ها برای کندن سریع زمین استفاده می کنند. غذای اصلی موش کور، بیشتر کرم و نوزاد حشره هاست.
موش های کور، در لانه های زیرزمینی خود، حفره های متعددی برای خواب، نگهداری غذا و رشد نوزادان بنا می کنند.


http://zahramodiri.******.com/88014....نويسنده زهرا مديري