گل شرابی :
نام علمی : Calycanthus occidentalis

خانواده : Calycanthaceae
نام انگلیسی : California Allspiceمورفولوژی http://shabnamak.ir/post/1222
درختچه‌ای است خزان پذیر، بومی امریکای شمالی، دارای برگهای بزرگ و معطر به رنگ سبزتیره و گلهای قرمز ـ ارغوانی و معطر با گلبرگهای فراوان تسمه‌ای شکل، که اواسط تا اواخر بهار ظاهر می‌شوند. میوه ان نیز جامی شکل و معطر است که در طول زمستان روی گیاه باقی می‌ماند چوب آن دارای عطر مطبوعی است. حداکثر بلندی این درختچه 3 متر و حداکثر گستردگی آن 2 متر می‌باشد.

نیازها
نیاز به محل آفتابی یا سایه ـ روشن و خاک عمیق، حاصلخیز و مرطوب ولی با زهکشی خوب دارد. نسبت به سرما مقاوم است و تا دمای 15 ـ درجه سانتیگراد را تحمل می‌کند. هرس این درختچه گلدار باید بعد از پایان گلدهی صورت گیرد به این ترتیب که شاخه‌های ضعیف و خشک شده را حذف می‌کنند، محل برش باید از محل انشعاب از شاخه اصلی یا از محل جوانه‌ای که به سمت خارج است انجام شود.

کاربرد
برای کاشت در شیبهای مرطوب، کنار آبروها و میان چمنکاریهای درون پارکهای شهری و جنگلی و همچنین باغچه‌های منازل مناسب است.
ازدیاد
1ـ کاشت بذر در بهار (بذور در خاک سبک در شاسی سرد ریشه‌دار می‌شوند)
2ـ خوابانیدن شاخه در بهار
3ـ گرفتن قلمه از شاخه‌های جوان در تابستان.