گل مومی یا وژیک
نام علمی : Hoya bella http://shabnamak.ir/post/1232

بهترین و زیباترین گل برای استفاده به عنوان سبد آویزان می باشد.برگها سبز و مومی ساقه ها خزنده و آویزان و گلها به صورت خوشه ای سفید رنگ با رنگ قرمز در وسط که با آویزان شدن از سبد منظره زیبایی به گلدان می دهند.
شهد گلها وسایل نزدیک به گلدان را کثیف می نماید و نام فارسی اصیل (وژیک) هم برگرفته از همین معنی است (وش = شیرین + ژیک = قطره باران) که اشاره دارد به شهد شیرین که از گل آن فرو می چکد.این گونه را نباید با هویا (پیچ شمعی) اشتباه گرفته شود.

نیازها:
نور- به نور کافی احتیاج دارد اما برگها و گلهای ظریف گیاه در اشعه مستقیم آفتاب بخصوص در ظهر تابستان صدمه می بیند گیاه را در زمستان به آفتاب ببرید.
دما- در بهار و تابستان گیاه را در دمای 20 درجه نگهداری کنید گیاه تا درجه حرارت 30 مقاومت می کند و درجه حرارت زمستان 10 می باشد.
آبیاری- در بهار و تابستان هفته ای یکبار آبیاری نمایید و در پاییز و زمستان هر دو هفته یکبار آبیاری انجام شود.
رطوبت- در بهار و تابستان حداقل هفته ای دو بار با آب بدون املاح غبارپاشی نمایید و مواظب باشید گلها مرطوب نشوند. جریان ملایم هوا را دوست دارد.
تغذیه- در بهار و هر دو هفته یک بار با مواد غذایی مایع یا جامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی طبق دستور سازنده گیاه خود را تغذیه مصنوعی نمایید.
خاک مناسب- مخلوطی از خاک لوم و پیت بهترین خاک می باشد.
تعویض گلدان- هر دو سال یکبار احتیاج به تعویض گلدان دارد.
تمیز نمودن برگها- غبار پاشی جهت تمیز شدن برگها کافی است و از مواد براق کننده شیمیایی استفاده ننمایید.
تکثیر- ریشه دار نمودن قلمه شاخه سال قبل در شن در دمای 24 درجه در بهار و خوابانیدن شاخه.