شاهین، یکی از پرندگان شکاری خانواده ی عقاب و کرکس و از نظر جثه، کوچک تر از آن هاست. بسیاری از آن ها شبیه باز هستند، ولی دارای بال هایی بزرگ تر با لبه های گردتر هستند. بال های بزرگ و دم بلند شاهین، او را قادر می سازد تا در میان درختان جنگل، بسیار سریع و ماهرانه پرواز کند. شاهین ها، پرندگان و پستانداران کوچک را شکار می کنند.
شاهین، در تمامی نقاط جهان – غیر از جزایر اقیانوس اطلس – در داخل و اطراف استرالیا زندگی می کند.
شاهین شانه قرمز، در جنوب شرقی آمریکا زندگی کرده و جوندگان، حشره ها و پرندگان را شکار می کند.
قوش قزل، نوعی باز دست آموز است که در شکار خرگوش و سایر پرندگان، مهارت خاصی دارد

http://zahramodiri.******.com/88014....نويسنده زهرا