وزغ نقب‌زن: وزغ نقب‌زن مکزیکی یا رینوفرینوس دورسالیس، بیشتر زندگی خود را مدفون در زیر زمین می‌گذراند. آن‌ها تنها بعد از باران‌های سنگین تولید مثل می‌کنند و از مورچه‌ها و موریانه‌ها تغذیه می‌کنند. این که این گونه،‌ هیچ خویشاوند نزدیک زنده‌ای ندارد،‌ در این خانواده عجیب و نادر است. شاید برایتان جالب باشد بدانید بین قورباغه‌ها و وزغ‌ها از نظر علمی هیچ تفاوتی وجود ندارد. فقط مردم به آن‌هایی که پوست زبرتر و خشک‌تری دارند، می‌گویند وزغ!منبع:خبر آنلاین