بعد از حدود 72 ساعت تخم ها هچ شده و لاروها از تخم ها بیرون می آیند . لاروها نیز شروع به حرکت دم میک نند. تا شروع به حرکت آزاد بچه ماهی ها والدین لارو های پراکنده را به محل اصلی خود و اتصال قبلیشون بر می گردونند . یعنی والدین دیسکس های تازه هچ شده رو کاملا محافظت می کنند . بعد از 48 ساعت لاروهای شروع به حرکت آزاد می کنند . این زمان مهمترین و سخت ترین دوران زندگی بچه دیسکس ها هست .

مرحله بعدی چسبیدن بچه دیسکسها به بدن والدین هست . در این مرحله از شرطهای بسیار آساسی که می تونه این مرحله رو با موفقیت به اتمام برسونه آمادگی کامل والدین در تولید موکوس ( شیر والدین ) هست . همچنین شرایط مناسب آب بسیار حساس مهم هست . معمولا اشخاص کم تجربه در این مرحله دچار مشکل می شن و شروع به تلفات شدید می کنند .
در این مرحله همونطوری که قبلا گفته شد شرایط جفتها و آب بسیار حساس و مهم هست . وقتی دیسکس ها از لاروها خارج شدند در کیسه غذایی که به همراه دارند برای 4 روز می تونند از اون استفاده کنند و نیازی به والدین برای تغذیه ندارند . در پایان روز چهارم به سمت والدین آمده و از موکوس روی بدن آنها تغذیه خواهند نمود . قبل از این مرحله بچه دیسکس ها از نظر شکل دهن نیز آماده دریافت غذا نیستند . بعد از این قضیه که شروع به تغذیه از بدن والدین می کنند معجزه شیر دیسکس نمود میک ند . رشد سریع و مرتب و سایز شدن سریع اونها در این وقت مشخصا خود رو نشون می دند .موکوس از نظر شیمیایی فرمولی بسیار قوی و کامل داره . حتی یک ترکیب باکتریایی نیز همراه با غذا وارد بدن بچه دیسکس میشه که می تونه در گوارش دیسکس ها بسیار مفید باشه . موضوعی که در تغذیه مصنوعی و تکثیر مصنوعی ازش محروم هستیم و دلیل بسیار از خفگی ها دیسکس ها ریز همین موضوع هست .پروتئین ها و آمینواسید های موجود در موکوس که برخی از اونها فینیلالینین - اسید اسپارتیک سیستین - گلوسامیک - گرولین و ... از ساختار موکوس هست .
بچه دیسکوس ها تا 10 روز به جز موکوس بدن والدین قادر به هضم غذای دیگر نیستند . دلیل این امر نیز وجود نداشتن آنزیمهای هضم در بدن دیسکسهای ریز هست . این کمبود از موکوس بدن والدین تامین میشه . بعد از 10 روز می تونید از آرتمیای تازه هچ شده نیز در کنار موکوس والدین
استفاده کنید . ولی بعد از 20 تا 25 روز به دلیل تشکیل آنزیمها در بدن بچه دیسکس ها کم کم در کنار آرتمیای زنده می تونید از غذاهای خشک و کمکی نیز کمک بگیرید .نوع تغذیه دیسکس از 25 روز به بعد در آینده روی رنگ - سرعت رشد و دیگر فاکتورهای ماهی می تونه بسیار مهم باشه .
نکته اساسی که باید در تغذیه آرتمیا گفت این هست که آرتمیا رو حداکثر 24 ساعت بعد از هچ شدن به دیسکس بدید . حداقل 4 تا 5 بار در روز تغذیه کنید تا شکم دیسکس ها بیش از حد باد نکنه و مشکل هضم پیدا نکنند .

ضمنا بعد از 10 روز به مرور سختی آب رو افزایش بدید تا به سختی حدود 100 برسه .