توی این سایت چندتا گربه گذاشته که شده که به قیمت 550 به بالا فروش میره و گربه ای به عنوان واگذاری دیده نمیشه!!