دیده بان حقوق حیوانات: دلفین ها قادر به شناسایی خودشان در آینه و فهم مفاهیمی چون “صفر” هستند. توانایی‌هایی که فقط به پستاندارانی از قبیل شامپانزه‌ها و انسان‌ها محدود می‌شود. علت این امر داشتن تعداد زیادی ژن مشترک با انسان است.
به گزارش ایرن دانشمندان به این پرسش که چرا دلفین‌ها قادر به شناسایی خودشان در آینه هستند، پاسخ دادند. علت این امر آن است که دلفین‌ها با هوش متولد می‌شوند و در بسیاری از ژن‌ها با انسان سهیم‌اند.
مغز این آبزیان دارای سیم‌کشی کاملاً متفاوت از پستانداران به ویژه در نئوکورتکس بوده که در اجرای اعمالی چون استدلال و تفکر آگاهانه نقش اساسی ایفا می‌کند.
آن‌ها در اجداد دور با انسان‌ها خویشاوند بوده و گفته می‌شود حدود ۹۵ میلیون سال قبل دارای یک جد مشترک با ما بوده‌اند و در مورد هوش، رفتار و ارتباطات اجتماعی نیز تا حد میمون‌ها به انسان نزدیک می‌شوند.
طبق گزارش خبرگزاری ایسنا مایکل مک‌گوون از مدرسه پزشکی میشیگان و همکارانش این موضوع را که چه عواملی سبب خلق یک مغز بزرگ می‌شود، از منظر مولکولی مورد بررسی قرار دادند.
آن‌ها ژن‌های موجود در ژنوم دلفین را به منظور یافتن تشابهات ژنی که در اصل و نسب دلفین‌ها دستخوش تغییر شده و آن‌هایی که در اصل و نسب پستانداران تغییر کرده مطالعه کردند و دریافتند که تعداد ۲۲۸ توالی ژنی در دلفین‌ها نسبت به سایر پستانداران همچون گاوها، سگ‌ها، اسب‌ها و انسان‌ها دچار تغییر شده‌اند. یک دهم این ژن‌ها بر سیستم عصبی اثر گذاشته و می‌تواند در آگاهی یافتن از قدرت ذهنی این موجودات نقش کلیدی ایفا کند.
دلفین‌ها مغز و توانایی شناختی بالایی دارند. آن‌ها مفاهیمی چون صفر و مفاهیم انتزاعی را می‌دانند و می‌توانند هر آن‌چه را که شامپانزه‌ها و بابون‌ها قادر به انجام آن هستند، انجام دهند. آن‌ها بسیار متفاوت از انسان‌ها بوده و در عین حال بسیار به آن‌ها شبیه‌اند.
به گفته محققان، مغز دلفین‌ها هیچ شباهتی به مغز انسان‌ها ندارد اما مطالعات دقیق حاکی از آن است که آن‌ها توانایی و مشخصه‌هایی را که ما به هنگام فکر کردن به یک شخص به آن فکر می‌کنیم، دارا هستند.
این پستانداران خود را در آینه شناخته و دارای هویت اجتماعی هستند. آن‌ها نه‌ تنها در مورد هویت خود ‌آگاهی دارند بلکه از هویت و مکان گروه‌هایشان نیز مطلع‌اند. این پستانداران سلامت و احساس سایر دلفین‌ها را به قدری سریع درک می‌کنند گویی به طور آنلاین با آن‌ها در تعامل‌اند.