به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، این پرنده که «بئاکی» نامیده می‌شود، تماشاگران زیادی را به خود جلب کرده است و تنها پرنده‌ای است که در میان گونه‌‌های خود، منقارش به شکل عجیب(fr****ishly) و غریبی رشد کرده است.در حال حاضر این منطقه دارای 28 گونه مختلف از پرندگان است، اما قطعاً بئاکی جاذبه اصلی این منطقه است.

کارشناسان پرنده‌شناسی بر این باورند که منقار بئاکی بیش از حد معمول رشد کرده و باز هم رشد خواهد کرد و این موضوع می‌تواند روی تغذیه او تأثیرگذار باشد.کارشناسان می‌گویند كه در شکل و گونه حدود 3/3 میلیون پرنده در بریتانیا تغییراتی رخ داده است.

منبع:باشگاه خبر نگاران