در حال بارگذاری...


تبت یکی از کمیاب ترین مناطقی است که گونه های جانوری خاص خود را دارد که در هیچ کجای دنیا یافت نمیشوند. یکی از این گونه های نادر ، روباه تبتی است. این نوع روباه را میتوان از روی چهره اش با سایر گونه های روباه به راحتی تشخیص داد.