فرانکل برنده ی فراری،بهترین اسب تروبرد جهانقهرمانی فرانکل،کره (Galileo,kind) با فاصله 11 طول اسب در Quean anne stakes برای یازدهمین بار پیاپی او را پیروز میدان معرفی کرد.

سوپراستار اسبدوانی بریتانیا با سوارکاری Tom Queally و به سادگی به انجام رساندن یک چهارنعل رقبایش را تسلیم خود کرد تا از سوی موسسه Timeform رنکینگ خارق العاده 147 را دریافت کند!
رتبه ای که تاکنون هیچ اسبی در جهان به آن دست نیافته است.Excelebration کره (Exceed and excel,Sun shower) اسب دوم این کورس،در حالیکه از اندام خسته خود بعد از این کورس مراقبت می کند باید برای قلب شکسته اش نیز فکری بکند چون برای پنجمین بار با شکست از Frankel به عنوان دومی رسید و اختلاف 11 طول اسب او را نا امید کرد!
اما او افتخار این را دارد که بعد از فرانکل به عنوان دومین اسب برتر اروپا در رده اسبهای مایلر شناخته می شود.

جمع جوایز Frankel در طول 2 سال حضور در بالاترین رده کورس های جهان (Stakes) به 1.670.437 پوند رسید!
فرانکل از سویی دیگر افتخارات پدرخود (Galileo) و دیگر فرزندان این سیلمی معتبر جهان را تکمیل کرد.
این نریان بدون شکست توسط فارم Juddmonte و در سال 2008 تولید شد و اکنون به مالکیت پادشاه سعودی "خالد عبداله" برای ماجراجویی های بعدی خود در کورسهای آینده آماده می شود.

گزارش:رحیم آرک