تاپیک رو فعلا قفل میکنم.
در صورتی که خبر جدیدی شد بفرمایید مجدد باز میشه برای کمک به بلفی.