مقدسی : واکسن تب برفکی به اندازه کافی موجود نیست


حکیم مهر - با وجود شیوع تب برفکی در ورامین و بخشی از شهرستانهای استان کرمان، واکسن به اندازه کافی برای کنترل این بیماری وجود ندارد.
رییس انجمن صنفی گاوداران با اعلام این مطلب گفت: سویه جدید تب برفکی با ورود دام زنده و گوشت از هند و پاکستان به کشور وارد شده است.
احمد مقدسی افزود: با وجود تایید شیوع بیماری توسط سازمان دامپزشکی، واکسن به اندازه کافی برای مهار این بیماری وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد سویه تب برفکی شیوع پیدا کرده در دامداریهای کشور همان سویه هندی سال گذشته باشد که با واکسنهای تولیدی قابل کنترل است.
مقدسی ادامه داد: برخی از دامداریهای ورامین، استان کرمان و همچنین استانهای مرزی به صورت محدود به این بیماری دچار شده اند، اما برای جلوگیری از شیوع بیماری در سایر دامداریها باید هرچه سریعتر واکسن به اندازه کافی در اختیار دامداران قرار گیرد.
وی تصریح کرد: شیوع بیماری هنوز دامنه زیادی به خود نگرفته است و اگر در شرایط کنونی برای کنترل و مهار آن چاره ای اندیشیده شود، زیرساختهای تولید گوشت و شیر کشور آسیب نخواهد دید.
گفتنی است، پیش از این، رییس سازمان دامپزشکی کشور، شیوع بیماری تب برفکی در شش استان را تایید کرده بود.