عکس / کتاب پاتوفیزیولوژی بیماریهای دستگاه گوارش و تنفس در گوساله‎ها منتشر شد


حکیم مهر - کتاب پاتوفیزیولوژی بیماریهای دستگاه گوارش و تنفس در گوساله‎ها توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شد.
این کتاب به قلم دکتر محمد نوری و دکتر آریا رسولی به ترتیب استاد و استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز به رشته تحریر درآمده است.