اروانا سیلور یا نقراه ای که میشه با غذای رنگ انها ر ا به رنگ زرد در اورد *****2 اروانا پروانه که گونه ای کم یاب هست بسیار زیبا هست و از بالا که نگا کنید مثل پروانه هست فعلا همین ها رو هزور ذهن دارم