این اولین بارشون نبود.توی شبکه می شف هم می تونید این صحنه های ناراحت کننده ای رو ببینید...که نشون داد یه ظرف پر از خرچنگ کوچولوی زنده رو خالی کرد توی آب جوش...الهی بمیرم...