این سگ که حین نمایش فقط روی دو پای خود حرکت می کند، جذابیت خاصی به برنامه می دهد و عمده تماشاگران برای مشاهده آخرین مدل لباس چهارپاها در شو این حیوان شرکت می کنند.گفتنی است مبلغ کرایه این سگ برای حضور دو ساعته اش در شو لباس، ۷۰ هزار دلار معادل هفتاد میلیون تومان است.
http://www.shahrekhabar.com/news/picnews/1339980180496845/درآمد-فوق-العاده-این-سگ-!-+-عکس