مسوول مرکز تحقیقات زیست محیطی گرمی از شناسايي 50 گونه پرنده، 30 گونه پستاندار و 16 گونه دو زیست و خزنده در شهرستان گرمي شناسايي خبر داد.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از اداره محیط زیست استان اردبیل، "رامین جمشیدی" امروز در کارگاه آموزش مهارت‌های زیست محیطی وعمل‌آوری گیاهان مستعد منطقه گرمی با اشاره به شناسایی 50 گونه پرنده، 30 گونه پستاندار و 16 گونه دو زیست و خزنده در محیط زیست شهرستان گرمی افزود: شرایط اقلیمی و جغرافیایی گرمی محل رشد و نمو 160 گونه گیاهی مختلف است و بررسی و مطالعات کارشناسی لازم برای شناسایی گونه‌های احتمالی دیگر ادامه دارد.مسوول مرکز تحقیقات زیست محیطی گرمی هم‌چنين از شناسایی 160 گونه گیاهی در این شهرستان خبر داد."عزیزصحرایی"، فرماندارگرمی نيز با اشاره به اينكه روزانه بیش ازسه تن خیار در شهرک گلخانه‌ای شهرستان گرمی برداشت می‌شود، افزود: کاشت و برداشت خیار در شهرک گلخانه‌ای گرمی زمینه اشتغال 70 نفر را در این شهرستان فراهم کرده است.وی ادامه داد: یک سالن از 17 سالن شهرک گلخانه‌ای گرمی به کشت خیار اختصاص یافته و از هر مترمربع سطح کشت این سالن 20 کیلوگرم خیار استحصال می‌شود.براساس اين گزارش، شهرک گلخانه‌ای گرمی با 5 هکتارمساحت و با صرف بیش از 40 میلیارد ریال اعتبار در کنار جاده گرمی - بیله‌سوار احداث شده است.