وجود حداقل یک سالن سرپوشیده استانداردیک باشگاه خوب باید دارای حداقل یک سالن سرپوشیده استاندارد باشد تا در همه فصول سال بتوان در هر ساعتی سواری کرد. این نکته بسیار مهم که در ایران متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیرد باعث افت شدید سوارکار و اسب میشود.

وجود اینه در اطراف مانژوجود آینه در اطراف مانژ سوارکاری امری بسیار مهم است که باعث میشود سوار کار عیوب سواری خود وحتی حرکت اسب خود را در آیینه دیده و مشکلات را بر طرف کند .

استفاده از شبکه در زیرسازی مانژ
استفاده از شبکه در زیر سازی مانژ بسیار موثر بوده و باعث می شود زمین مانژ همیشه یکنواخت بوده ودر بعضی مناطق فرو نرود بعلاو ه شن مانژ به راحتی حرکت نمی کند و ثابت میماند. با استفاده از لوله کشی در زیر شبکه میتوان زمین را مرطوب نگه داشت و نیازی به آبپاشی نیست.