روش صحیح افتادن از اسبافتادن از اسب تجربه ای است که برای هر سوارکار حداقل یکبار ممکن است اتفاق بیافتد ولی نکته مهم این است که ما باید بدانیم چگونه از اسب بیفتیم تا صدمه کمتری ببینیم .با کمی تمرین می توان این مشکل را حل کرد و حتی ترس از افتادن را از بین برد. هنگام افتادن بهتر است خیلی زود عکس العمل نشانداده و رکابها را از پا خارج کنیم و بدن خود را خم کرده تا بصورت یک منحنی با شانه های خود به پشت به زمین برخورد کنیم طوریکه سر وگردن و دستها از برخود با زمین محافظت شوند و بعلاوه فرار از اسب نیز مهم است طوریکه اسب روی شما نیفتد. یکی از روشهای تمرین با دستگاه شبیه ساز است ولی شما می توانید تمریناتی را روی زمین نرم و مناسب بدون اسب انجام دهید تا بدن شما آمادگی داشته باشد بطوریکه از جلو بصورت خموده با شانه روی زمین غلت بزید و دوباره بیاستید و از سر و گردن خود محافظت کنید.

دستگاه شبیه ساز برای تمرین افتادن از اسب