در حال بارگذاری...
Affenpinscherسگ تازی افغانAfricanis

نوعی سگ خرمایی تریرAkita Inu

Akita آمریکایی


تریر استرالیاییبول داگ آمریکایی


Australian Kelpie

سگ اسکیمو آمریکایی


Barbetپیت بول تریر آمریکایی
چوپان استرالیایینوعی سگ شکاری پا کوتاه سگ تازی
ریشو سگ گله حاشیه اسکاتلندBichon Friseباکسر (سگ)بولداگ

Cane Corso


Chow Chow
منبع:topnop.ir