از اینا خیلی خوشم میاد خیلی باحالن ، یادش به خیر یه زمانی که تو ف ب بودیم دیدن اینا خوراکمون بود