کارشناس امور حقوقي محيط زيست ايلام خبر داد
دستگيري 175 شکارچي متخلف در ايلام طي سال 89
ايرن: کارشناس امور حقوقي اداره حفاظت محيط زيست استان ايلام گفت: طي سال گذشته 175 شکارچي متخلف در اين استان دستگير شدند.امير شوهاني در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: در سال 89 اداره حفاظت محيط زيست استان ايلام در حوزه محيط زيست انساني 400 فقره اخطاريه به واحدهاي آلاينده صنعتي ابلاغ کرد.
وي با اشاره به اينکه 60 واحد از واحدهاي آلاينده، سال گذشته به مراجع قضايي معرفي شدند، بيان داشت: به دليل آلاينده بودن، اين واحدها از ادامه کار و فعاليت منع شدند؛ از 60 واحد آلاينده‌اي که به مراجع قضايي معرفي شدند، 40 واحد در حوزه " آب‌ريز سد ايلام " قرار دارند.
کارشناس امور حقوقي اداره حفاظت محيط زيست استان ايلام با بيان اينکه 175 شکارچي متخلف نيز در حوزه محيط زيست طبيعي استان ايلام دستگير شدند، افزود: 195 نفر به همراه 175 پرونده شکار و صيد غير مجاز به مراجع قضايي احضار شدند همچنين در سال گذشته 130 قبضه سلاح از شکارچيان متخلف در استان ايلام کشف و ضبط شد که 10 قبضه آن غيرمجاز است.
وي با اشاره به اينکه نزديک به يک ميليارد ريال ضرر و زيان وصولي در سال 89 داشته‌ايم، عنوان داشت: در حوزه منطقه حفاظت‌شده "دينار کوه " که جزء مناطق چهارگانه سازمان محيط زيست است، 104 هکتار از اراضي ملي را در تشريفات کميسيون ماده 56 قديم، طي حکمي که قاضي صادر کرده است جزء مناطق حفاظت‌شده و تحت کنترل سازمان قرار داديم.
شوهاني تصريح کرد: در راستاي مقرراتي که پيش از اين نيز در برنامه سوم و چهارم توسعه تمديد شد، تعدادي از واحدهاي صنعتي براي مختل نشدن فعاليت‌هاي اقتصادي خود، با پرداخت جريمه به فعاليت ادامه دادند که حدود 5 ميليارد ريال جريمه از اين واحدها اخذ شد.