رنگ آمیزی گرم یکی از روش های مهم شناسایی باکتری هاست...

برای آشنایی با این نوع رنگ آمیزی و نحوه انجام آن به اینجا مراجعه کنید!

اما امروز برای شما یه راه دیگه هم برای آموختن چگونگی انجام رنگ آمیزی گرم معرفی می کنم که خیلی سریع و جذابه!

آموزش رنگ آمیزی گِرَم به صورت مجازی