دیده بان حقوق حیوانات: معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست گفت: در سال ۹۱ بیش از هزار محیط بان در سراسر کشور استخدام می‌شود.
به گزارش مهر، حسن شیخ نیا افزود: در سال جاری حقوق محیط بانان بیش از دو برابر افزایش می یابد که مراحل بازدید و بررسی آن انجام شده و تنها در انتظار تصویب نهایی است.
به گفته وی، ویترین سازمان محیط زیست که وظیفه اصلی آن حفاظت است محیط بانان هستند که در سال جاری بودجه خوبی برای این بخش در نظر گرفته شده است.
شیخ نیا اظهار داشت: بر این اساس در سال۹۱ هم تعداد نیروهای محیط بانی افزایش قابل توجهی خواهد داشت و هم حقوق محیط بانان تا بیش از دوبرابر افزایش می یابد که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت با آن موافقت کرده و تنها منتظر تصویب نهایی است.
معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست تصریح کرد: سازمان محیط زیست درخواست استخدام پنج هزار محیط بان در طول برنامه پنجم توسعه کرده است که بیش از هزار نیروی آن در سال ۹۱ استخدام می شوند.
وی با بیان اینکه در سال ۹۰ هیچ محیط بانی استخدام نشد افزود: در سال جاری هزار محیط بان استخدامی در سراسر کشور منهای مراکز استانها و تهران استخدام می شوند.
شیخ نیا در پاسخ به اینکه آیا موضوع ضابط قضایی بودن محیط بانان روشن شد اظهار داشت: طبق قانون محیط بانان ضابط قضایی هستند و هم مجوز حمل سلاح و هم تیراندازی و برخورد با متخلفان را دارند اما قضات مختلف برداشتهای متفاوتی از این قانون دارند و همین برداشتهای متفاوت منجر به اختلاف نظر می شود.
وی در ادامه گفت: برهمین اساس در سال جاری طبق مکاتباتی که با رییس قوه قضاییه انجام شد قرار است در تمام ۳۱ مرکز استان کشور شعبات خاصی برای رسیدگی به پرونده های محیط بانان تشکیل شود که این موضوع منجر به وحدت رویه و از بین رفتن اختلاف نظردر خصوص وظایف و حقوق محیط بانان می شود.
به گفته وی، در سال جاری بودجه ۵ میلیارد تومانی برای پرداخت مطالبات کشاورزان و دامداران و همچنین تسویه دیه محیط بانان تخصیص داده شده است