سلام دوستان من تازه در این انجمن عضو شده ام

و می خواستم بگم اگه کسی سگی مناسب اپارتمان برای واگذاری داره من حاضرم با تمام وجود ازش نگهداری کنم فقط سگی باشه که مناسب اپارتمان باشه که زیاد اذیت نشه چون حیاط نداریم البته یه تراس بزرگ داریم می تونم همیشه ببرمش بیرون