موبنا- ارتش آمریکا ساخت دستکش هایی را برای سربازان سفارش داده که بتوانند از گوشی هوشمندشان استفاده کنند.

گوشی های مجهز به صفحه نمایش لمسی نیاز به استفاده از پوست دست برای کار با آنها دارد و پوشیدن دستکش باعث می شود که نتوان به کاربردهای این دستگاه ها دسترسی یافت.

از این رو ارتش آمریکا برای سربازان دستکش هایی سفارش داده که دارای پد لمسی برای تماس با پوست دست بوده و به حسگرهایی مجهز است که هنگام تماس با نمایشگر گوشی امکان دسترسی به کاربردهای مختلف دستگاه را فراهم می کند.

بنابراین برای استفاده از این دستکش ها لازم است که دستکش کاملا اندازه دست کاربر باشد.